openingstijden

De Stichting OpNieuw Leven is opgericht op 4 juni 1993 en kent als voornaamste doelstelling de instandhouding en exploitatie van de standerdmolen “Nieuw Leven” te Valburg, een van de eerste vormen van industrialisatie in ons land.
Het stichtingsbestuur bestaat geheel uit vrijwilligers, waaronder een
aantal gediplomeerd molenaars.

 

De standaardmolen "Nieuw Leven" is iedere woensdag en zaterdag open van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Het telefoonnummer waar u de molenaar op deze dagen kunt bereiken is: 0488 427936