In Memoriam

In memoriam Jan Leenders (1945 – 2021)
Ons bereikte het droevige nieuws dat op zaterdag 6 november 2021 Jan Leenders is overleden, molenaar van standerdmolen Nieuw Leven te Valburg. Jan heeft zijn hele leven in de directe omgeving van Nieuw Leven gewoond, het is daarom niet vreemd dat Jan door molens gefascineerd raakte. Al op jonge leeftijd stond Jan paraat als er door molenaar Hooijer werd gemalen. In 1992 verkeerde Nieuw Leven in zeer slechte staat en ontstond een breed gedragen initiatief om Nieuw Leven te restaureren en te verplaatsen.


De stichting OpNieuw Leven werd opgericht en Jan was hierbij vanaf het prille begin betrokken. In eigen beheer is op de nieuwe locatie de fundering voor de molen gelegd en is een onderkomen voor de molenaars gebouwd. Daaraan heeft Jan meer dan zijn steentje bijgedragen. In 1998 is Nieuw Leven weer in gebruik gesteld op 50 meter van de oorspronkelijk plaats. Jan is de opleiding tot vrijwillig molenaar gaan volgen en in 2003 is hem het getuigschrift uitgereikt. Twee dagen per week wordt de molen in bedrijf gesteld en Jan is ontelbare keren molenaar van dienst geweest, zeker nadat hij met pensioen was gegaan. Daarnaast heeft Jan vele molenaars in opleiding de fijne kneepjes van het ambacht bijgebracht.


De stichting OpNieuw Leven is Jan veel dank verschuldigd en zal hem node missen.