Geschiedenis

In 1749 verzocht Arnold Hendrik Derk van Neukirchen, genaamd Nyvenheim, heer van kasteel de Musschenberg, de Staten van Gelderland om in Valburg een windkorenmolen te mogen bouwen. Hij betoogde daarbij dat de ingezetenen van Valburg daarvan “groot gemak, nut en voordeel souden hebben, want die anders een uur na Elst of Hervelt ter molen moesten gaan en bij wintersaysoen die weg onbruykbaar was”.

Zijn verzoek werd nadat alle belanghebbenden waren gehoord, nog in dat zelfde jaar gehonoreerd, waarna met de bouw van Nieuw Leven werd begonnen.

De standerdmolen dankt haar naam aan de standerd of standaard, een zware verticale eikenhouten spil waarop het molenhuis, een grote schijnbaar vierkante kast, inclusief wieken kan draaien om haar optimaal op de wind te zetten. Het molenhuis van Nieuw Leven heeft twee verdiepingen. De eerste is de maalzolder waar een koppel zogeheten blauwe stenen ligt, natuurstenen uit Duitsland die bij voorkeur gebruikt worden voor het fijnere maalwerk. Daarboven bevindt zich de steenzolder waar een koppel kunststenen ligt.