Exploitatie

Nieuw Leven is een rijksmonument. Het stichtingsbestuur kan slechts voor een deel van de exploitatie en onderhoudskosten rekenen op bijdragen van overheidszijde. Zij dient zelf in het jaarlijks tekort te voorzien.

Daartoe wordt de molen elke woensdag en zaterdag in bedrijf gesteld en is ze op die dagen tussen 10.00 en 16.00 uur geopend voor bezoek. Tegen een geringe vergoeding zal de dienstdoende molenaar u rondleiden en u alles over de bijzondere constructie en werking van dit oudste molentype van ons land uitleggen. Daarnaast kan in het molenaarshuis een consumptie worden gebruikt en worden er aan de molen gerelateerde producten verkocht.

De belangrijkste bron van inkomsten komt van de “Vrienden van Nieuw Leven”, een groep begunstigers die jaarlijks een vaste bijdrage ter beschikking stelt. Het stichtingsbestuur kan niet zonder deze begunstigers en is voor een sluitende exploitatie dan ook steeds op zoek naar uitbreiding van het aantal vrienden. Bent u een van die nieuwe vrienden waarnaar wij op zoek zijn? Vult u dan bijgaande antwoordkaart in en maak deel uit van die bijzondere groep mensen die onze molen een warm hart toedraagt. Uw bijdrage is een grote stimulans voor onze vrijwilligers om Nieuw Leven te laten functioneren en in volle glorie zijn beeldbepalende plaats in het landschap te laten behouden. Van die beeldbepalende plaats kunt  u als vriend van de molen genieten, want vanuit de molen heeft u een fantastisch uitzicht over de Betuwe en kunt u een blik werpen op de stuwwal uit de ijstijd die de aanzet vormt tot de Veluwe.